វិធី​ព្យាបាល​​អាការៈ​ភើជូរ

328
លោក​វេជ្ជ​បណ្ឌិត​បាន​ផ្តល់​ឱវាទ​​មួយ​ចំនួន​ដើម្បីកាត់​បន្ថយការ​កើត​ជំងឺភើជូរ​ដែល​មាន​រួមការជៀស​វាង​អាហារខ្លះ​ដូចជា ម្ហូប​ចៀន ទឹក​បេង​ប៉ោះ និង ភេសជ្ជៈ​ដែល​មាន​ជាតិ​កាហ្វេអ៊ីន​។

លោកវេជ្ជបណ្ឌិតបានផ្តល់ឱវាទមួយចំនួនដើម្បីកាត់បន្ថយការកើតជំងឺភើជូរដែលមានរួមការជៀសវាងអាហារខ្លះដូចជា ម្ហូបចៀន ទឹកបេងប៉ោះ និង ភេសជ្ជៈដែលមានជាតិកាហ្វេអ៊ីន។

វ៉ាស៊ីនតោន — លោកវេជ្ជបណ្ឌិត តាំង តេកហុង នៅរដ្ឋ Florida សហរដ្ឋអាមេរិក ថ្លែងថា មានវិធីព្យាបាលអាការៈភើជូរតាមវិធីផ្សេងៗ ដែលមានចាប់តាំងពីថ្នាំដែលមានលក់នៅតាមឱសថស្ថាន ដូចជាថ្នាំ Maalox, Mylanta និង Rolaids ជាដើម រហូតដល់ថ្នាំដែលត្រូវមានសំបុត្រពេទ្យ ដូចជា Pantoprazole (Protonix), Rabeorazole (Prevacid) និង Dexlansoprazole (Dexilant)។

បទសំភាសភាគមួយ

បទសំភាសភាគ២ បញ្ចប់

ប្រភព៖ VOA

SHARE